A teljesség felé

1945-ben jelent meg az akkor 32 éves Weöres Sándor kötete a Teljesség Felé. A költő mesterének – Hamvas Bélának – ajánlott filozófiai prózai mű mentes a vallási vagy politikai propagandától, állásfoglalástól.

„Amit itt olvasol: több mint világnézet és kevesebb mint vallás. Több mint világnézet, mert általa a dolgokat nem valamely irányból látod, hanem közös gyökerüknél tapintod. Kevesebb mint vallás, mert nincs benne szó az isteni misztériumokról, melyekről csak jelképekben lehet beszélni.”

A nyolcvanas évek elején, az akkor harmincas éveiben járó Gryllus Dániel elkészíti a prózai mű egyes részleteinek zenei adaptációját. Önmaga veszi fel otthoni néhány-sávos készülékkel az ének, furulya, citera, klarinét, és ütős szólamokat. A művet az akkori monopol helyzetben lévő Hungaroton nem ítéli kiadásra érdemesnek. A zeneszerző saját költségén 1987-ben az Intersound stúdióban felvételt készít a darabból, melyet átad a Hungarotonnak, így az anyag megjelenhet 1988-ban a költő 75. születésnapjára.

A darab néhányszor elhangzik színpadon, ilyenkor a zenei kompozíció hangszerelésében leegyszerűsítve csendül fel. A zenei részeket az eredeti műből vett prózai részek kötik össze. Ennek dramaturgiáját Kőváry Katalin, rendező, a zeneszerző felesége állította össze.

2010-ben Gryllus Samu – a zeneszerző 34 éves fia – új hangszerelést készít a műből, melynek előadására édesapja pályatársait és fiatalabb, hozzá közel álló kollégáit kérte fel.

plakat_teljesseg

error: Content is protected !!